Opći uvjeti poslovanja

1. OPĆE NAPOMENE

Općim uvjetima prodaje uređuju se međusobna prava i obveze prodavatelja i kupca vezana uz prodaju robe. Prodavatelj prodaje i isporučuje robu u skladu s općim uvjetima prodaje i važećom ponudom u trenutku dostave kupcu.

Svi dokumenti vezani za prodaju robe i sva korespondencija s kupcem, smatraju se poslovnom tajnom između prodavatelja i kupca. Kupac se obvezuje držati u tajnosti sve podatke vezane uz uvjete prodaje u odnosu na treće osobe.

 
2. UVJETI PRODAJE

Opći uvjeti prodaje vrijede za poslovnu suradnju isključivo unutar granica Republike Hrvatske.

Narudžbe

Narudžbe se zaprimaju od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati i to osobno prodajnom predstavniku, telefonski,fax-om ili putem maila info@af-dent.hr. Isporuka se vrši isključivo stručnim kupcima.

Cijene

Cijene su izražene u kunama i na njih se dodaje PDV. Akcijske cijene vrijede isključivo tijekom naznačenog perioda. Zadržavamo pravo izmjena cijena bez prethodne najave.

Rabat

Kupac ostvaruje pravo na rabat u slučaju da je on posebno ugovoren. Uvjete za ostvarivanje rabata i ekstra rabata određuje prodavatelj.

Isporuka

Prodavatelj se obvezuje izvršiti isporuku u roku od 24-48 h (pon-pet),osim u područjima u kojima se kurirska dostava ne odvija svakodnevno.Ako u trenutku narudžbe predmetne robe nema na skladištu, isporuka se obavlja prema dogovoru s kupcem u pravilu u roku do 15 dana.

Isporuka se vrši sistemom “od vrata do vrata” putem kurirske dostave.

Dostava je besplatna za sve isporuke čija je vrijednost veća od 750,00 kn ( bez PDV-a).

Za isporuke manje od navedene vrijednosti trošak dostave snosi kupac u iznosu od 28,00 kn ( sa PDV-om). Dostavu pošiljke većih dimenzija i kilaže, neovisno o vrijednosti, naplaćujemo po važećem Gls-cjeniku.

 
3. NAPLATA
Rok plaćanja

Rok plaćanja je 20 dana od izdavanja računa. Dodatni popusti ili dulji rokovi plaćanja mogu se dogovoriti kod kupovine veće količine robe. Prodavatelj i kupac mogu dogovoriti i obročno plaćanje za vrijednosti isporuke veće od 5.000,00 kn ( minimalna mjesečna rata iznosi 2.000,00 kn). U tom slučaju se potpisuje ugovor.

U slučaju prekoračenja valute plaćanja, zaračunavamo Zakonom propisanu zateznu kamatu.

Način plaćanja

Kupac plaća račune isključivo uplatom na poslovni račun prodavatelja. Ukoliko valuta plaćanja pada na neradni dan, smatra se, da je uplata izvršena na prvi radni dan pravovremena. 

 
4. PRIGOVORI

Prodavatelj jamči da roba koju je isporučio kupcu nema nedostatke.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robu odmah pregledati. Ako kupac uoči kakav nedostatak mora o tome odmah obavijestiti prodavatelja i u roku od 3 radna dana uputiti prigovor.

U slučaju oštećenja na pakiranju, kao i o oštećenju nastalom prilikom transporta, kupac je dužan odmah prilikom preuzimanja obavijestiti prodavatelja.

Prigovori skrivenih nedostataka rješavaju se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, te kupac mora obavijestiti prodavatelja kao i u slučaju očitih nedostataka. Ako se prigovor ne izvrši na vrijeme, kupac gubi pravo na povrat robe zbog oštećenja.

Prodavatelj je dužan izvršiti zamijenu spornog proizvoda drugim bez nedostataka, na osnovi pravovaljanog zahtjeva i prigovora, i to u redovnom roku za i.poruku.

Povrat robe dogovara se sa kupcem telefonski i vrši preko ovlaštene kurirske službe prodavatelja. Kupac je dužan pažljivo zapakirati robu. Ukoliko kupac izvrši povrat bez prethodnog telefonskog dogovora, snosi sam sve troškove kao i punu odgovornost za robu.

 
5. JAMSTVA

Prodavatelj daje kupcu jamstvo za kvalitetu proizvoda u jednakom opsegu kakav je dobio od svog dobavljača.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost za štetu nastalu uslijed:

  • nestručne upotrebe proizvoda i nepridržavanja uputa za upotrebu
  • nestručne montaže ili stavljanja u upotrebu kod trećih osoba
  • šteta koje su nastale daljnjom upotrebom neispravnog proizvoda

Prodavatelj neće priznati jamstvo ukoliko je nedostatak pokušala otkloniti za to neovlaštena osoba.

Kupac ima pravo na zahtjeve po osnovi jamstva za ispravno funkcioniranje proizvoda unutar jamstvenog roka pod uvjetima određenima od strane proizvođača.

U slučaju kvara prodavatelj je dužan isti otkloniti unutar 45 dana od dana prijave.

U jamstvo ne ulaze transportni troškovi otpreme i dopreme, te putni troškovi servisera.

 
6. PRAVO NA ODUSTAJANJE OD NARUDŽBE

Pravo na odustajanje od narudžbe kupac ima do trenutka isporuke robe. Smatra se da je roba isporučena u trenutku predaje kurirskoj službi.

U slučaju da je ugovoren predujam za dio vrijednosti robe, a kupac odustane od narudžbe, prodavatelj zadržava isti.

 
7. POSLOVNA TAJNA

Prodavatelj se obvezuje da će osigurati tajnost podataka u skladu s propisima tajnosti osobnih podataka, te da osobni podaci neće biti dostupni trećim osobama.

 
8. ZAVRŠNE ODREDBE

Mjesto izvršenja svih obveza koje proizlaze iz ugovora o prodaji s prodavateljem AF d.o.o je Kostrena.

U slučaju sporova, nadležan je Trgovački sud u Rijeci.

Opći uvjeti poslovanja vrijede od 07.01.2019.u na snazi do stupanja novih općih uvjeta poslovanja objavljenih od prodavatelja.

Opći uvjeti poslovanja dostupni su u pismenom obliku u sjedištu prodavatelja.

Copyright © 2020 AF d.o.o. i Izrada web stranice: radionica

kontakt